266 views 0

In deze video bespreek ik samen met François de visie van de Hoge Raad 21-04-2023, ELCI:NL:2023:647. Van zowel het Hof arrest ‘Horen en Zien’ (Video Hof 17 september 2021) en de opvolgende conclusie van de Advocaat-Generaal (koppeling naar video 6-10-2022) zijn door ons ook twee aparte video’s op de kennisbank geplaatst.

De casus

Het gaat hier om een neef en een tante die via een tussenholding voor respectievelijk 51% en 49% participeren in een opticien BV (Zien) en een audicien BV (Horen). Na meer dan 5 jaar samen te hebben gewerkt, scheiden de zakelijke wegen van neef en tante zich. Er wordt juridisch gesplitst (ruzie splitsing). De Zien BV komt voor 100% bij tante en de Horen BV voor 100% bij neef. Enige tijd later schenkt tante haar aandelen in Holding BV en dus ook de deelneming Zien aan haar zoon.

De inspecteur is van mening dat ten tijde van het schenken het aan Holding BV toegerekende 49% belang in deelneming Zien onder de BOR-vrijstelling valt en het resterende 51% belang niet.

Conclusie

Volgens de HR staat niet vast hoeveel ondernemingen de tussenholding D BV heeft gedreven op het moment van de ruzie splitsing in 2011. Dat moet het verwijzingshof gaan uitzoeken.

Het verwijzingshof concludeert dat er op het moment van de ruzie splitsing in 2011 toch sprake is van 1 objectieve onderneming, met andere woorden de aan D BV toerekenbare vermogensbestanddelen vormde 1 onderneming, dan zijn volgens mij de ’29 mei 2020’ activa/passiva arresten leidend. Een latere uitbreiding van de objectieve onderneming van 49% naar 100% loopt dan mee in de bezitstermijn van het 49% belang (stemt overeen met eerder hof uitspraak).

Bij een uiteindelijke conclusie van meerdere objectieve ondernemingen, dan begint er een nieuwe bezitstermijn voor het nieuwe 51% belang (stemt overeen met de visie van de AG).

Bestand
#Bestand typeBestandsgrootteDownload
1.pdf91,22 KBECLI_NL_HR_2023_647

Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.