Quickscan bedrijfswaardering

Er zijn verschillende methodes om de waarde van uw onderneming te bepalen. Bijvoorbeeld met vuistregels, maar ook met uitgebreide waarderingsmethoden.

Discounted cashflow methode

De meest gebruikte methode door de Belastingdienst is de Discounted Cashflow Methode (DCF). In deze methode worden kasstromen uit de toekomst contant gemaakt naar het heden. In vergelijking met de andere waarderingsmethode is de DCF methode wel zuiverder. Kasstromen zijn namelijk objectief.

Er zijn veel ondernemers die behoefte hebben aan een indicatie van de waarde van het bedrijf. Om aan deze vraag te voldoen, hebben we de quickscan bedrijfswaardering opgezet. In de quickscan wordt in hoofdlijnen de waarde van de organisatie bepaald.

Afhankelijk van de complexiteit van uw ondernemingsactiviteiten of structuur offreren wij hiervoor een vaste prijs vooraf..

Wat mag u van de quickscan verwachten?

  • Cijfermatige beoordeling en beknopte conceptrapportage
  • Gebruikte methodiek is de Discounted Cashflow (DCF) methode
  • Aanlevering van jaarcijfers van de laatste drie jaar
  • Doorlooptijd van gemiddeld 2 à 3 weken (na goedkeuring opdracht en aanlevering jaarcijfers)
  • Eventueel meerwerk slechts na uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever
  • Facturatie vindt plaats uiterlijk 3 weken na goedkeuring opdracht; ook als de opdracht nog niet is beëindigd

Neem voor meer informatie contact op met François van der Hoff via het contactformulier of telefoon: 010-737 1340.