166 views 0

Het splitsen van een onderneming (bv’s) in het kader van de bezitseis van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bij het schenken van aandelen. In deze video komt de uitspraak aan de orde van Hof Den Bosch 17 september 2021. In deze casus was sprake van een meerdere ondernemingen (A en B) die in het bezit waren van uiteindelijk twee aandeelhouders (AH 1 en AH2). Besloten werd om met een juridische splitsing de twee ondernemingen te verdelen over de twee aandeelhouders. AH 1 kreeg onderneming A en AH 2 kreeg de gehele onderneming B. Volgens de belastingdienst zou er bij de aandeelhouders sprake zijn van relatieve toename van het belang in de onderneming, zodat er een nieuwe bezitstermijn van 5 jaar voor die relatieve toename zou plaatsvinden. Het hof is het niet met deze zienswijze van de inspecteur eens en geeft de belastingplichtige gelijk. Het hof baseert haar oordeel op de uitspraak van de Hoge Raad 29 mei 2020.

Op 6 oktober 2022 heeft de AG hier een conclusie over geschreven. Zie onze video.

Zie de bijlage voor de gepubliceerde uitspraak.

Bestand
#Bestand typeBestandsgrootteDownload
1.pdf184,50 KBHof Den Bosch 17 september 2021

Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.