Ondernemer, opvolger in het familiebedrijf

Er komt veel kijken bij de overdracht van het familiebedrijf naar de volgende generatie. Als familieondernemer kent u de klappen van de zweep en weet u dat er een spanningsveld bestaat tussen het bedrijfsbelang en het familiebelang.

In onze kennisbank treft u informatie over de overdracht binnen de familie. Naast onze kennisbank begeleiden we bij bedrijfsopvolgingstrajecten. We werken nauw samen met accountants en administratiekantoren. Wat kunnen wij bijvoorbeeld voor u betekenen?

Fiscale begeleiding

In de praktijk komen we vaak tegen dat familierelaties complex zijn. Daarnaast heeft u als overdrager bepaalde ideeën over de toekomst van het bedrijf, maar dat heeft de opvolger ook. We kunnen dit verschil van inzicht samen met u managen.

Een ander belangrijk aspect is de fiscale- en juridische aspecten van de overdracht. Deze aspecten worden vaak door de familieondernemer en zijn opvolger als knelpunt ervaren. Is er een fiscale constructie nodig en hoe kunt u zich daar het beste op voorbereiden?

Fiscale begeleiding bieden onze professionals aan middels maatwerk en gestandaardiseerde trajecten. Bij maatwerk stemmen we de werkzaamheden af op uw wensen. U kunt hiervoor strippenkaarten afnemen of per uur betalen. De gestandaardiseerde producten zijn de Quickscan Fiscale Optimalisatie, Fiscale Second Opion en de Rekenmodule schenken aandelen/ onderneming.

Waardebepaling onderneming

In onze kennisbank hebben we beschreven wat het belang van de waardebepaling is. Er zijn verschillende methodes om de waarde van uw onderneming te bepalen. Bijvoorbeeld met vuistregels, maar ook met uitgebreide waarderingsmethoden. We kunnen u helpen met de keuze en de uitvoering van een waarderingsmethode die past bij de onderneming.

Bij onze professionals kunt u terecht voor zowel een maatwerk als een gestandaardiseerd traject. Bij maatwerk kijken we hoe de situatie is en wat u nodig heeft. Ons standaard traject is de Quickscan Bedrijfswaardering. Deze kost tussen de €2.000 en € 3.500 (ex btw).

Financiering

De financiering is een van de sleutels van een goede bedrijfsopvolging. Samen met u kunnen we kijken naar de mogelijkheden rondom de financiering door de opvolger.  En de wijze waarop u een rol in kunt spelen. Denk bijvoorbeeld aan cumulatief preferente aandelen of een earn-outregeling. Daarnaast leggen we contacten met banken of bemiddelen met uw bank. Daarnaast kijken we of het voor u interessant en mogelijk is om de onderneming te schenken.

Mediation

In onze kennisbank staan we stil bij de psychologische aspecten van de opvolging. Zeker als het gaat om familieondernemingen, zijn conflicten vaak niet wenselijk. Immers, de continuïteit van het familiebedrijf is in het geding. Conflicten zijn er eigenlijk niet om uit de weg te gaan. Vaak kunnen een aantal gesprekken met een mediator de familie weer dichter bij elkaar brengen. Wij werken daarom samen met mediators, die u hierin kunnen begeleiden.

Pensioen

Integraal onderdeel van onze begeleiding is dat we met u kijken en samen met u vaststellen of uw pensioen op orde is. We kijken naar opgebouwde pensioenrechten, lijfrenten in privé en pensioen in eigen beheer. Verder is het belangrijk om na de overdracht na te denken over het structureren van uw vermogen en aan estate planning. Al deze vraagstukken komen aan de orde bij uw financiële planning.