157 views 0

In deze zaak oordeelt Hof Arnhem-Leewarden dat er een beroep kan worden gedaan op de doorschuifregeling van het aanmerkelijk belang (hierna: ab) ook al is er sprake van een gerechtigdheid van slechts 1%.

Vader en zoon hebben ieder een belang in de landbouwmaatschap. Naast deze twee natuurlijke personen heeft de bv van vader ook nog een belang in de maatschap. Vader treedt op een gegeven moment uit de maatschap en verkoopt tevens zijn aandelen in de bv aan zijn zoon. De koopsom wordt direct door vader kwijtgescholden en er wordt een beroep gedaan op de doorschuifregeling van het ab (4.17c Wet IB 2001).

De bv van vader houdt slechts een belang van 1% in de maatschap. Aangezien de maatschap transparant is voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, is de bv gerechtigd tot de winst van de maatschap. Het is niet van belang dat deze gerechtigdheid zeer gering is. De consolidatie van de gerechtigdheid in de maatschap bij de bv zorgt ervoor dat de bv een materiele onderneming drijft.

Bestand
#Bestand typeBestandsgrootteDownload
1.pdf316,39 KBHof Arnhem-Leeuwarden, 03-03-2020, nr. 1900414

Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.