264 views 0

Deze HR uitspraak gaat over vastgoed en de bedrijfsopvolgingsregeling.

In de casus ging het om een aantal bv’s waarvan de certificaten op aandelen van rechtswege in 2012 door overlijden van wijlen vader op zijn kinderen (erfgenamen) zijn overgegaan.

Omdat het de bv’s in 2012 een omvangrijke vastgoed verhuurportefeuille bezat en daarnaast ook aan project ontwikkeling deed, meenden de erfgenamen dat de verhuuractiviteiten, die steeds meer als beleggingsactiviteiten worden gezien en daardoor niet als fiscale onderneming voor de bedrijfsopvolgingsregeling kwalificeren, gemengd mochten worden met projectontwikkelingsactiviteiten.

De projectontwikkelingsactiviteiten worden meestal wel aangemerkt als ondernemingsactiviteiten en zijn daardoor wel een fiscale onderneming voor de bedrijfsopvolgingsregeling.  Door de gemengde activiteiten meenden de erfgenamen dat de belastingdienst naar het geheel moest kijken en het geheel zou moeten kwalificeren als een fiscale onderneming en dus de bedrijfsopvolgingsregeling over alle vastgoed bezittingen van de bv’s.

Op grond van alle feiten heeft het Hof geconcludeerd dat deze twee activiteiten binnen deze bv’s voldoende scheidbaar waren, zodat er sprake was van twee naast elkaar staande activiteiten. Haar conclusie was dat de verhuuractiviteiten niet als fiscale ondernemingsvermogen kon worden aangemerkt, zodat over deze waarde het gebruikelijke erfbelastingtarief van toepassing was en de bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet toepasbaar. De projectontwikkelingsactiviteiten vielen wel onder de bedrijfsopvolgingsregeling en dus onder een lagere belastingdruk.

De HR schaarde zich achter de conclusies van het Hof en vond haar uitspraak correct gemotiveerd.

Bestand
#Bestand typeBestandsgrootteDownload
1.pdf93,52 KBHoge Raad 18 juni 2021

Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.