227 views 0

 

De uitspraak van Hof Den Bosch gaat over de voortzettingseis binnen de bedrijfopvolgingsregeling (BOR) en verhuur vastgoed/onderneming (benzinestation). Rectificatie: in de video wordt per abuis gesproken over een Hoge Raad uitspraak, dat moet een hof uitspraak zijn.

In deze casus werden in 2014 de aandelen van de Holding onder de bedrijfsopvolgingsregeling met een lage schenkbelastingdruk van vader geschonken aan zijn kinderen. De onderneming die de kinderen geschonken kregen moest dan wel de komende 5 jaar in dezelfde vorm worden voorgezet, dit is een belangrijke voorwaarde (voortzettingseis) voor toepassing van de BOR en een lage schenkbelastingdruk.

Het benzinestation werd in 2015, een jaar na de schenking en dus binnen de periode van 5 jaar, buiten het concern aan een derde partij verhuurd. De belastinginspecteur was van mening dat niet meer aan de voortzettingseis werd voldaan, zodat zij de BOR-regeling introk en een navorderingaanslag schenkbelasting aan de kinderen oplegde.

Omdat de BOR-regeling uit de Successiewet voor haar uitleg teruggrijpt op het ‘ondernemingsbegrip’ uit de inkomstenbelasting, moesten deze regels worden gevolgd om tot een standpunt over de voortzettingseis te komen, aldus het Hof. Als een ‘gehele onderneming’ wordt verhuurd dan is binnen de inkomstenbelasting geen sprake van staking en blijft deze onderneming dus binnen het concern. De voortzettingseis wordt hierdoor dus niet onderbroken en navordering is niet op zijn plaats.

In deze zaak is cassatie aangetekend bij de Hoge Raad!

Bestand
#Bestand typeBestandsgrootteDownload
1.pdf128,39 KBHof Den Bosch 29 juli 2021

Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.