52380 views 0

Bij een overlijden kan de aanmerkelijk belangclaim worden doorgeschoven naar de erfgenamen. Voorwaarde is dat de B.V. een materiële onderneming drijft.

Aanmerkelijk belang

Een aanmerkelijk belang is een term binnen de fiscale wetgeving die aangeeft dat u minimaal 5% van het geplaatste aandelenkapitaal van een B.V. (of N.V.) bezit. Naast gewone aandelen kan het ook gaan om certificaten, winstbewijzen, opties of andere soortaandelen. Zie de structuurtekening.Overlijden-en-aanmerkelijk-belang-1
In deze situatie is er sprake van een aanmerkelijk belang in Holding B.V. aangezien er een aandelen bezit is van 100%. Aanmerkelijk belang is een begrip binnen de inkomstenbelasting. Binnen de inkomstenbelasting bestaan er drie boxen:

  • Box 1: inkomen uit werk en woning: salaris, winst uit onderneming, periodieke uitkeringen, en overige werkzaamheden.
  • Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang: dividend en verkoopwinst.
  • Box 3: inkomen uit sparen en beleggen. Vermogensrendementsheffing.

Box 2

Diegene die een aanmerkelijk belang heeft wordt een aanmerkelijk belanghouder genoemd. De aanmerkelijk belanghouder is op verschillende momenten inkomstenbelasting verschuldigd:

  • Bij het ontvangen van dividend: 25%
  • Bij de verkoopwinst van zijn aandelen: 25%

In het jaar dat de aanmerkelijk belanghouder dividend ontvangt, geeft hij/zij dat aan in de aangifte inkomstenbelasting en is 25% inkomstenbelasting verschuldigd. De holding B.V. heeft dan al aangifte dividendbelasting gedaan en de belasting betaald (15%). Deze dividendbelasting mag in mindering worden gebracht op de te betalen inkomstenbelasting. Feitelijk betaalt de aanmerkelijk belanghouder bij de aangifte 10% bij.

In het jaar dat de aanmerkelijk belanghouder zijn aandelen verkoopt dan is hij belasting verschuldigd over het verschil tussen de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs (prijs die hij voor de aandelen heeft opgeofferd, in veel gevallen € 18.000 bij oprichting)

Aanmerkelijk belang en overlijden

Het overlijden van een aanmerkelijk belanghouder is een moment voor de Belastingdienst om belasting te heffen. Dat wordt een zogenaamde fictieve vervreemding genoemd. De erflater rekent af over het verschil tussen de werkelijke waarde van de aandelen en de verkrijgingsprijs. Het testament geeft uitsluitsel naar welke erfgenaam of erfgenamen de aandelen vererven.

Belasting doorschuiven

De te betalen belasting komt natuurlijk ten laste van de erfenis. De erfgenamen kunnen ervoor kiezen om de belastingclaim door te schuiven (doorschuifregeling). Dat kan alleen maar als de B.V. een zogenaamde materiële onderneming drijft. Er moet dus een bedrijf zijn. In de laatste aangifte inkomstenbelasting van de erflater dient een gezamenlijk verzoek om de toepassing van de doorschuifregeling worden gedaan.

De verkrijgingsprijs van de erflater wordt doorgeschoven naar de erfgenamen, zodat de Belastingdienst in de toekomst haar belastingclaim kan verzilveren. Let op dat beleggingsvermogen buiten de doorschuiving valt. De Belastingdienst gaat uit van maximaal 5% beleggingsvermogen dat kan worden doorgeschoven. Zie hiertoe ook het onderdeel beleggingsvermogen bij bedrijfsopvolgingsregeling.

Afrekening

Kiezen de erfgenamen voor afrekening, dan komt de belastingschuld (inkomstenbelasting) ten laste van de nalatenschap. Als de claim wordt doorgeschoven dan mag er 6,25% (belasting die in de toekomst moet worden afgerekend = belastinglatentie) over het verschil tussen de werkelijke waarde en de verkrijgingsprijs in mindering op de nalatenschap worden gebracht.

Erfgenaam woont buiten Nederland

Woont de erfgenaam in het buitenland, dan kan de belastingclaim niet worden doorgeschoven. De erflater (erfgenamen) rekent over dat deel gewoon af. Er wordt een conserverende aanslag opgelegd, waarbij op verzoek 10 jaar renteloos uitstel van betaling wordt verleend. Een moeilijkheid is hier wel dat deze erfgenaam vanaf het moment van overlijden als buitenlands belastingplichtig wordt aangemerkt: hij/zij heeft een aanmerkelijk belang in een Nederlandse B.V. en woont in het buitenland. De verkrijgingsprijs is de werkelijke waarde die op het moment van overlijden is vastgesteld.

Kwijtschelding

Na 10 jaar wordt op verzoek kwijtschelding verleend voor het openstaande bedrag. De verkrijgingsprijs wordt dan vanzelfsprekend met 4x de belasting verlaagd. Als binnen 10 jaar de aandelen worden verkocht of nagenoeg alle reserves (>90%) van de B.V. worden uitgekeerd, dan wordt het uitstel beëindigd. Er is dan namelijk ook gewoon dividendbelasting in Nederland verschuldigd. De conserverende aanslag wordt geïnd, waarbij de dividendbelasting in mindering op de aanslag komt.


 

Wij kunnen u verder helpen met

 Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.