Waardestuwers van Peter Schuitmaker (boek)

535 views 0

Werken aan Waardestuwers loont. Dat wordt wel duidelijk na het lezen van het boek van Peter Schuitmaker. Dit boek vertelt het verhaal van Karel. Hij is DGA van KaKaBo BV, een timmerbedrijf. Karel plant tijdig zijn bedrijfsopvolging. Zo komt hij in een proces van Werken aan Waardestuwers.

De eerste vraag die hij zich stelt is: “Wat is de huidige waarde van mijn bedrijf?” Beslist een interessante vraag in de context van zijn voorgenomen bedrijfsopvolging! Maar helaas ontdekt hij dat die bedrijfswaarde lelijk tegenvalt: de waarde potentie is blijkbaar onbenut. Daarmee voldoet de verwachte verkoopprijs verre aan zijn verwachting.

Voor Karel is er zo werk aan de winkel. Hij ontkomt er niet aan om planmatig en structureel te investeren in de waardestuwers van zijn onderneming. Karel komt er achter dat hij daardoor de waarde en de verkoopprijs positief kan beïnvloeden. Hij ontdekt dat Werken aan Waardestuwers loont bij de voorbereiding op bedrijfsoverdracht.

Wat zijn waardestuwers?

Belangrijke waardestuwers zijn werkkapitaalbeheer, investeringsbeleid, bedrijfskosten en onderneming-specifiek risicoprofiel. Essentieel hierbij is cash-genererend vermogen van de onderneming. Karel wil zijn bedrijf op termijn verkopen. Dus dat vraagstuk speelt niet alleen vandaag. Maar juist op de langere termijn. In het proces op weg naar bedrijfsopvolging pakt Karel een groot aantal zaken aan. Hij verbetert zijn werkkapitaalbeheer en hij herziet het investeringsbeleid om de continuïteit te waarborgen. Maar ook weet hij de omzet en marge uit te bouwen en te verbeteren. Ten slot verbetert hij de waarde perceptie van de aspirant-koper. Dit door aanpassingen in de organisatorische opzet en de zijn concurrentiepositie.

Werken aan waardestuwers

Werken aan Waardestuwers is vooral een kwestie van doen. Een stappenplan helpt hierbij. Een eerste stap is het ontwikkelen van een model voor bedrijfswaardering en de waardebepaling. Dit bij ongewijzigd beleid. Een bedrijfsanalyse identificeert zo de belangrijkste kansen voor waarde verbetering. De volgende stap is de implementatie, gericht op een hogere waarde en verkoopopbrengst.

Zo kwam Karel op een nieuw en spannend pad. Hij investeerde in Werken aan Waardestuwers. Hij oogstte overwaarde en meerpijs.

Het is boek is vanaf half februari 2017 verkrijgbaar.

Over de auteur

Ir. Peter Schuitmaker MBA RAB houdt zich professioneel bezig met bedrijfsoverdracht en bedrijfsfinanciering.Hij is Register Adviseur Bedrijfsopvolging en ingeschreven in het RAB register. Tevens is Peter Schuitmaker initiatiefnemer van twee websites voor vraagstukken over bedrijfsoverdracht (www.verkoop-bedrijf.nl) en bedrijfsfinanciering (www.financiering-bedrijf.nl). Het doel is om MKB ondernemers die zich oriënteren op bedrijfsoverdracht of bedrijfsfinanciering te informeren over de grote diversiteit aan specifieke aspecten die er spelen.


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.