Bedrijfsopvolging van Theo Hoogwout (boek)

517 views 0

Dit boek heeft tot doel om voor adviseurs in kaart te brengen wat er bij de bedrijfsopvolging in het familiebedrijf zoal komt kijken. Daarbij komen voornamelijk de civiel- en fiscaalrechtelijk aspecten van de diverse bedrijfsoverdrachtsstructuren aan de orde, maar ook de financieringsaspecten komen hierbij aan bod.

Zowel de onderneming, die door een natuurlijke persoon (eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma) wordt gedreven als de onderneming die door een rechtspersoon (besloten vennootschap) wordt gedreven, komen in dit boek aan bod. Bij deze laatste variant heeft de ondernemer de positie van directeur-grootaandeelhouder. Wel krijgt hij bij bedrijfsopvolging met andere problemen te maken, aangezien de civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen verschillen. Een bedrijfsopvolging kan op verschillende manieren plaatsvinden, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat de ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA) voor de uiteindelijke overdracht kan overlijden. Ook het noodscenario komt aan bod waarbij niets is geregeld in de situatie dat de ondernemer overlijdt.

Tenslotte is de overdracht aan de erfgenamen ook een manier van bedrijfsoverdracht. Een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de ondernemer is de staking van zijn onderneming. In de praktijk wordt tevens gebruikgemaakt van varianten die een meer geleidelijke overdracht van een onderneming bewerkstelligen. Hierbij kan gedacht worden aan het aangaan van samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld het aangaan van een vennootschap onder firma door de ouder met het kind.

De fiscale afrekening over de in de onderneming aanwezige meerwaarde blijft dan veelal achterwege doordat de overdrager de stille reserves en goodwill voorbehoudt of een vermogensbestanddeel dat een fiscale meerwaarde bevat tot zijn buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen rekent.

Koop dit boek bij Managementboek.nl of Bol.com.

Over de auteur

Theo Hoogwout heeft Nederlands recht en fiscaal recht gestudeerd. Hij is werkzaam bij de capaciteitsgroep fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is tevens werkzaam bij Deloitte als belastingadviseur. Hij heeft publicaties op het gebied van familie- en erfrecht en fiscaal recht in diverse vaktijdschriften en enige publicaties, waaronder studieboeken, op zijn naam staan.


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.