Compendium Bedrijfsopvolging van Edwin Heithuis (boek)

1223 views 0

Het Compendium Bedrijfsopvolging bevat de belangrijkste wettelijke regels en de jurisprudentie over bedrijfsopvolging. Het boek is bedoeld voor accountants, fiscalisten, financieel planners, notarissen en anderen en is primair geschreven voor de praktijk en voor studenten. 

compendium-bedrijfsopvolgingBedrijfsopvolging gaat vaak met de nodige spanningen gepaard. Niet in het minst op psychologisch en emotioneel vlak. Ook de financiële, civielrechtelijke en fiscale aspectenen bepalen de wijze van bedrijfsopvolging.Kan de eventuele belastingheffing worden vermeden? Is de gekozen route civielrechtelijk begaanbaar? En is de overname voor de opvolger wel financierbaar en daarmee economisch rendabel? Allemaal belangrijke factoren waarvan iedere adviseur die zich in de praktijk bezighoudt met bedrijfsopvolging, rekenschap moet geven.

Dit boek zet de genoemde elementen uiteen. De belangrijke leerstukken uit het Burgerlijk Wetboek, de gevolgen van een bedrijfsopvolging voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en erf- en schenkbelasting, de financiering van de overname en de waardering van de onderneming komen aan de orde. Stuk voor stuk aspecten die voor een belangrijk deel de bedrijfsopvolging bepalen.

Het boek is bedoeld voor fiscalisten,a ccountants, notarissen, financieel planners en anderen voor wie het noodzakelijk is dat zij kennis hebben van de problematiek van de bedrijfsopvolging. Voor studerenden tot deze beroepen maakt dit boek de uiteenlopende en ingewikkelde problematiek van de bedrijfsopvolging toegankelijk en brengt hen begrip bij van de belangrijkste wettelijke regels en de jurisprudentie. Hierbij zijn al te theoretische beschouwingen achterwege gelaten. Het boek is primair geschreven voor de praktijk en voor studenten. Het is ook een compendium en behandelt de materie in hoofdlijnen.

Koop het boek bij Managementboek.nl of Bol.com.

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Civielrechtelijke aspecten van bedrijfsopvolging
 • Bedrijfsopvolging voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
 • Bedrijfsopvolging voor de DGA in de inkomstenbelasting
 • Bedrijfsopvolging en vennootschapsbelasting
 • Bedrijfsopvolging in de erf- en schenkbelasting
 • Waardering van ondernemingen
 • Financiering van de bedrijfsopvolging

Auteurs

 • R.H.A. Franken
 • M.J.A.M. van Gijlswijk
 • R.G.J. van der Sar
 • P.J.Th.M. Steeghs
 • Y.M. Tigelaar-Klootwijk

Over de redactie

Prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht, directeur van het Holland Tax Center, wetenschappelijk adviseur van BDO CampsObers Belastingadviseurs en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag. Daarnaast is hij redacteur van Vakstudie Nieuws, annotator in de Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht.


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.