322 views 0

In ons artikel uit 2016 (Familie-bv vrijgesteld van overdrachtsbelasting) deden wij melding van het feit dat bij het schenken van aandelen in een vastgoed-bv de vrijstelling overdrachtsbelasting van artikel 15 (1) onderdeel b van toepassing is.

In de casus schenkt moeder 100% van de aandelen in een vastgoed-bv aan haar zoon. De vastgoed-bv verhuurt 40 studentenwoning en een viertal winkelpanden en drie garageboxen. Bij de schenking werd de vastgoed-bv aangemerkt als een onroerendgoed-lichaam (artikel 4 WBR OG-lichaam).

In navolging van Rechtbank Noord-Nederland 12 juli 2016 zegt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de BOF (bedrijfsopvolgingsfaciliteit) overdrachtsbelasting ook van toepassing is bij het schenken en verkrijgen van aandelen in een OG-lichaam. Namelijk, de wetsfictie van artikel 4 en artikel 10 WBR is bedoeld om te voorkomen dat door het tussenschuiven van een bv de heffing van overdrachsbelasting wordt ontweken. Volgens het hof moet aan twee voorwaarden zijn voldaan:

  • de bv waarover het gaat moet een materiële onderneming drijven, en
  • de volledige zeggenschap gaat van de ouder over op het kind.

Lees hier de volledige uitspraak en bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 augustus 2017 OVB bij schenken aandelen


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.