97 views 0

In een advies aan de Hoge Raad heeft AG IJzerman geconcludeerd dat de bedrijfsopvolgingsregeling deels in strijd is met het gelijkheidsbeginsel in het Europees Recht. De strijdigheid met het Europees Recht is aan de orde voorzover de vrijstelling meer bedraagt dan 75%.

Dit zou betekenen dat niet-ondernemingsvermogen voor maximaal 25% moet worden vrijgesteld. Dus als er een woning wordt geërfd dan is 25% van de waarde van de woning vrijgesteld voor de erfbelasting. Dit zou betekenen dat er over de laatste jaren een hoop erfbelasting aan belastingplichtigen moet worden terugbetaald, wat een strop voor de schatkist betekent.

Het is zeer denkbaar dat de wetgever hierop in 2014 gaat reageren en de regeling gaat versoberen. Snelle actie in 2013 kan ervoor zorgen dat de huidige gunstige voorwaarden nog kunnen worden toegepast.

Volledige uitspraak

Lees de volledige conclusie op rechtspraak.nl.


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.