Voorsorteren en voorbereiden

811 views 0

Het tijdig voorbereiden van de bedrijfsopvolging en het anticiperen op de dynamiek van de fiscale regelgeving noemen we ook wel voorsorteren. Een periode van vijf jaar is niet ongebruikelijk.

Begin op tijd

In de bv-sfeer is het gangbaar om de werk bv te verkopen aan de holding bv van uw zoon of dochter. Daarmee profiteert uw holding bv van de deelnemingsvrijstelling. Een holdingstructuur dient dan door u als overdrager tijdig tot stand te worden gebracht. Voor het tot stand brengen van deze structuur is een aantal fiscale faciliteiten in het leven geroepen. Bij sommige faciliteiten gelden bepaalde termijnen die misbruik moeten voorkomen. Het is zaak deze termijnen goed in de gaten te houden. Voorsorteren dus.

Stoom uw zoon of dochter klaar

Het is gebleken dat bij MKB-bedrijven het succes vaak afhankelijk is van u alleen als eigenaar. Het structureren van uw management kan ervoor zorgen dat er continuïteit en daarmee zakelijke goodwill binnen uw onderneming wordt gekweekt. Zo kunt u uw zoon of dochter tijdig laten meewerken in de onderneming (van belang voor 36-maandstermijn). Feitelijk dient u ervoor te zorgen dat uw onderneming ook zonder u kan bestaan.

Ook voor uw personeel en klanten is het van belang tijdig op de hoogte te zijn van de bedrijfsopvolging.


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.