Legaat aandelen indirect aanmerkelijk belang

729 views 0

 

Deze video gaat over het legaat van indirect gehouden aanmerkelijk belang aandelen (AB aandelen) en de fiscale uitwerking bij een overlijden voor de inkomstenbelasting. Zie ook onze video over het directe legaat met een nadere uitleg over het legaat.

Stel vader en moeder hebben een holdingstructuur: 100% van de aandelen in een holding-bv die 100% van de aandelen in een werk-bv heeft en een onderneming drijft. Er is sprake van een direct aanmerkelijk belang (box 2: meer dan 5% van de aandelen) en een indirect ab in de werk-bv.

Ze hebben twee kinderen een dochter en een zoon. Dochter werkt mee in het bedrijf en is beoogd opvolger, maar heeft nog geen aandelen. Het is de bedoeling dat de onderneming naar de dochter gaat en niet naar de zoon.

Fiscale en juridische uitwerking

De erfgenamen worden van rechtswege aandeelhouder van de holding-bv en hebben een inspanningsverplichting om de aandelen in de werk-bv te leveren aan de legataris.

Om de aandelen in de werk-bv te kunnen leveren, moeten ze onttrokken worden aan de holding. Dat is een dividenduitkering aan de erfgenamen. Die moeten afrekenen voor de inkomstenbelasting box 2. De doorlevering leidt niet tot ab heffing, omdat de verkrijgingsprijs van de aandelen gelijk is aan de WEV.

In tegenstelling tot het directe aanmerkelijk belang (directe legaat) kunnen de aandelen bij een indirecte situatie niet geruisloos naar de legataris.


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.