Wat is een familiebedrijf?

9396 views 0

In 1996 hebben Davis en Tagiuri een drie-cirkelmodel van het familiebedrijf ontwikkeld. Dit model geeft aan welke positie de betrokken partijen in het familiebedrijf kunnen innemen.

Het model ziet er als volgt uit:

Cirkeldiagram Fambedrijf_2

Wat is een familiebedrijf? Hoe kan een familiebedrijf getypeerd worden? Wat is de positie van de betrokken partijen in een familiebedrijf?

Een familiebedrijf is een bedrijf dat grotendeels beheerd wordt door één familie. Nyenrode Business University hanteert een definitie, waarbij voldaan moet worden aan twee van de drie criteria:

  • meer dan 50% van het bedrijf is in handen van één familie;
  • meer dan 50% van de bevoegdheid ligt bij één familie;
  • een meerderheid, of ten minste twee leden van de leiding zijn afkomstig uit één familie.

Uit een onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69% van alle bedrijven, familiebedrijven zijn. Dat komt neer op circa 260.000 familiebedrijven in Nederland. Een hele belangrijke speler voor de Nederlandse economie derhalve.

Het model

De verschillende velden binnen het model met de verschillende posities van de betrokkenen hebben bij elk familiebedrijf een eigen dynamiek. De verschillende positie zijn als volgt te duiden:

  1. Familieleden die geen eigenaar zijn, niet werken binnen het bedrijf en geen bestuurder zijn.
  2. Externe mede-eigenaar die geen functie binnen het bedrijf hebben en geen toezichthouder zijn.
  3. Externe directieleden en toezichthouders.
  4. Familieleden die binnen het bedrijf werken of toezichthouder zijn, maar geen eigenaar zijn.
  5. Familieleden die niet binnen het bedrijf werken en geen toezichthouder zijn, maar wel eigenaar.
  6. Externe medewerkers, directieleden en toezichthouders, die ook mede-eigenaar zijn.
  7. Familie-eigenaren die in het bedrijf werken en/of toezichthouder zijn.

 

Bron: Uitblinken als familiebedrijf (2008, Bruel, Geerlings en Van Hamel).


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.