Kenmerken commanditaire vennoot (cv)

13679 views 0

Wat zijn de juridische kenmerken van een commanditaire vennoot, oftewel een commandiet?

Een bedrijfsopvolging geleidelijk tot stand kan komen door het opzetten van een cv-constructie. Hier gaan we met name nader in op de juridische kenmerken van de commanditaire vennoot (oftewel commandiet) en cv.

Schenken onderneming aan kinderen - cv constructie

Wat zijn de kenmerken van een commandiet?

De commandiet heeft de volgende kenmerken:

 • De commandiet wordt gezien als een ‘stille vennoot’ die alleen vermogen meebrengt en geen bestuursactiviteiten mag verrichten (bestuursverbod). Hij kan de cv dus niet binden.
 • De commandiet is in beginsel alleen aansprakelijk tot het bedrag dat hij in de cv heeft ingebracht. Hij is dus niet hoofdelijk aansprakelijk.
 • Overtreedt de commandiet de regels omtrent het bestuur kan dit leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • In de cv-overeenkomst kunnen wel uitvoeringstaken voor de commandiet worden opgenomen.
 • De commandiet is fiscaal gezien geen ondernemer maar een zogenaamde ‘medegerechtigde’ (tot het vermogen van de onderneming).

Algemene kenmerken van de CV

 • Een cv is een samenwerkingsverband tussen geldschieters en hoofdelijk aansprakelijk vennoten.
 • Een cv kan gevormd worden door vennootschappen en natuurlijke personen.
 • Een cv heeft geen rechtspersoonlijkheid.
 • Een cv ontstaat door een vormvrije overeenkomst.
 • De cv-overeenkomst bevat afspraken over taken, de inbreng, bestuursbevoegdheid, winstverdeling en ontbinding.
 • Voor de belastingheffing over de winst wordt gekeken naar de vennoten.
 • Schuldeisers kunnen zich verhalen op het (afgescheiden) vermogen van de cv en op het vermogen van besturende vennoten.
 • cv’s vormen vaak een cv als joint venture die activa in de cv bijeenbrengen.
 • De identiteit van de beherend vennoten is openbaar.
 • De identiteit van de commandiet hoeft niet openbaar gemaakt te worden.

Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.