101 views 0

In deze zaak bij de rechtbank Gelderland gaat het om een correctie die de Belastingdienst aanbrengt in de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten door middel van een navorderingsaanslag.

De casus is als volgt. In 2007 overlijdt erflater. Broer van erflater verkrijgt de vermogensbestanddelen van het boerenbedrijf. In de jaren 2008 tot en met 2010 worden de verschillende vermogensbestanddelen, waaronder het melkquotum en het rundvee, verkocht. Vanaf die periode wordt er slechts mais en gras op het land verbouwd en verkocht. Tot die tijd diende de mais en gras als voer voor het eigen vee.

Bedrijfsopvolgingsregeling?

De accountant van de erfgenamen deed een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling uit de Successiewet. Daarnaast werd er in de aangifte inkomstenbelasting een beroep gedaan op de doorschuiving bij overlijden. De Belastingdienst volgde in beginsel de aangifte erfbelasting en de aangifte inkomstenbelasting. Later stelde de Belastingdienst zich op het standpunt dat het boerenbedrijf niet door de broer van erflater is voortgezet. De rechtbank gaat hierin mee: uit de feiten volgde dat de rundveehouderij is gestaakt en dat er nieuwe activiteiten zijn gestart (verkoop van mais en gras). Daardoor is er geen voortzetting van het bedrijf en wordt alsnog niet voldaan aan de voorwaarden van de bedrijfsopvolgingsregeling (zie hiertoe ook: bedrijfsopvolgingsregeling BOR/BOF).

Navorderingsaanslag

De (conserverende) aanslag erfbelasting werd gecorrigeerd door een navorderingsaanslag. De broer was het hier niet mee eens en was van mening dat geen sprake was van een nieuw feit. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de eerder opgelegde aanslag kan worden herzien door het opleggen van een navorderingsaanslag: de Belastingdienst hoefde niet te twijfelen aan de juistheid van de aangifte. Ten tijde van het opleggen van de aanslag kon de Belastingdienst niet volledig op de hoogte zijn van de feitelijke situatie en mocht afgaan op de feiten uit de aangifte.

Volledige uitspraak

De volledige uitspraak is te lezen op de website van Rechtspraak.nl: Rechtbank Gelderland 8 mei 2014.


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.