106 views 0

Op 6 augustus 2015 is er een uitspraak gepubliceerd van Rechtbank Den Haag over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling uit de Successiewet (SW).

In deze zaak had erflater, de heer Y, alle certificaten van aandelen in een holding-bv. In 2011 komt hij te overlijden. Bij zijn overlijden worden alle certificaten gelegateerd aan X. Op het moment van overlijden heeft de holding-bv geen aandelen meer in de werk-bv. De aandelen in de werk-bv zijn in 1997 voor een deel (53%) overgedragen aan X. Het restant is twee jaar later in 1999 overgedragen. De werk-bv drijft een designmeubelenzaak en er worden interieuradviezen gegeven. Het bedrijfspand is en blijft eigendom van de holding-bv van Y en wordt verhuurd aan de werk-bv.

Erfgenaam X claimt in de aangifte erfbelasting toepassing van de BOR op het pakket certificaten. X beargumenteert dat Y tot zijn overlijden iedere dag in de winkel was om klanten te adviseren en ontwerpen te maken. De holding-bv heeft zogezegd een belang dat qua risico en zeggenschap gelijk staat aan een aandelenbelang. De rechtbank oordeelt met de Belastingdienst echter dat de BOR niet kan worden toegepast, omdat:

  • De holding-bv geen materiële onderneming drijft door verkoop van designmeubelen en interieuradviezen.
  • X niet aannemelijk maakt dat Y met zijn specifieke kennis en kunde een hoger rendement behaalt op het bedrijfspand dan met normaal vermogensbeheer.

Het lijkt erop dat erflater Y zich niet goed heeft laten adviseren. Met de huidige kennis van de regeling zou een aandelenpakket van minimaal 5% in de werk-bv gehouden door de holding-bv door de consolidatieregel de BOR wel van toepassing zijn geweest. Het vermogen van de holding, bestaande uit het bedrijfspand, kan dan worden toegerekend aan de materiële onderneming van de werk-bv.

Bestand
#Bestand typeBestandsgrootteDownload
1.pdf23,46 KBVolledige uitspraak rechtbank 30 juli 2015

Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.