Vrijstelling bij erven en schenken van bedrijf. Voor hoe lang nog?

Bij het erven en schenken van een bedrijf kunnen forse belastingvrijstellingen worden benut. Door die vrijstellingen, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) genoemd, kan de belastingdruk binnen familieverhoudingen (ouders/kind) van 40% worden teruggebracht naar slechts 3,4%. Voor familiebedrijven is het dus van cruciaal dat deze regeling blijft bestaan. Maar voor hoe lang nog? De bedrijfsopvolgingsregeling is de laatste jaren en zelfs nog recentelijk in het nieuws geweest. Wij zetten de ontwikkelingen voor u op een rij.

Even in het kort de BOR

Er is een 100% voorwaardelijke vrijstelling bij het schenken of erven van ondernemingsvermogen binnen de familie tot een bedrag van ruim € 1 miljoen. Alles boven dit bedrag is voor 83% vrijgesteld. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij naar het artikel: Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR/BOF).

Discriminatie?

Met een uitspraak van rechtbank Breda op 13 juli 2012 is het allemaal begonnen. Kort gezegd gaat het hier om: bij het schenken of erven van bijvoorbeeld een huis is er geen vrijstelling, maar bij het erven van een bedrijf wel. Rechtbank Breda concludeerde dat er sprake was van discriminatie (lees hier de uitspraak). Inmiddels weten we dat dat de Hoge Raad op 22 november 2013 anders heeft beslist (lees hier de uitspraak). Alle geruchten dat de bedrijfsopvolgingsregeling zou worden afgeschaft werden in de kiem gesmoord. Desalniettemin heeft het Ministerie van Financiën de BOR inmiddels geëvalueerd.

De brief van Wiebes

De evaluatie van de BOR mondde uit in een brief van staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer. In de brief liet Wiebes een proefballonnetje op om de BOR te versoberen of zelfs af te schaffen en over te stappen op een uitstelfaciliteit. Dus weg met de vrijstellingen. Deze aanzienlijke lastenverzwaring voor familiebedrijven stuitte op hevig verzet van diverse ondernemersorganisaties. Wiebes bezweek onder de druk en beloofde zijn plannen in deze kabinetsperiode ter zijde te leggen. De druk lijkt nu van de ketel. Lees hier meer over de brief.

Gunstige rechtspraak voor vastgoed bv’s

In diezelfde maand (april) werd door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessante uitspraak gedaan in het kader van de BOR. In deze zaak schonk vader de aandelen in een vastgoed bv aan zijn dochter. De Belastingdienst vond dat de vastgoed bv geen onderneming dreef, waardoor de BOR niet kon worden toegepast. Uiteindelijk was het gerechtshof het met de vader en dochter eens en konden de vrijstellingen worden toegepast. Dit scheelde een flink bedrag aan erfbelasting. Lees hier meer over deze uitspraak. Iedere uitspraak en zaak is er één op zichzelf, maar het is wel weer een handvat voor de fiscale adviespraktijk.

Voor hoe lang nog?

Heeft de BOR in zijn huidige vorm zijn langste tijd gehad? De verwachting is toch wel dat de BOR binnen afzienbare tijd zal worden versoberd of zelfs afgeschaft. Het kan voor familiebedrijven geen kwaad om dit jaar eens te kijken of het schenken van het bedrijf in hun situatie ook tot een flinke belastingbesparing kan leiden.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...