212 views 0

Met deze uitspraak is de discussie losgebarsten of bij het onderscheid tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen binnen de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) sprake is van discriminatie. Landbouwgrond die eerder tot het ondernemingsvermogen behoorde en bij overlijden tot het beleggingsvermogen valt toch onder de bedrijfsopvolgingsregeling.

Als gevolg van deze uitspraak is er geadviseerd om ter behoud van rechten bezwaar te maken tegen aanslagen erfbelasting en schenkbelasting. Doordat de Belastingdienst de procedure voor massaal bezwaar hanteert, kan een bezwaarschrift achterwege blijven.

De volledige uitspraak is hier te downloaden:

uitspraak Rechtbank Breda 13 juli 2012


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.