Wiebes: versoberen bedrijfsopvolgingsregeling in Successiewet

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën (Eric Wiebes) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over verschillende fiscale moties en toezeggingen die nog niet zijn afgewikkeld. In de brief gaat Wiebes ook in op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) uit de Successiewet 1956.

Bij het schenken of erven van ondernemingsvermogen is tot € 1 miljoen 100% vrijgesteld. En boven dat bedrag 83%. Als er dan nog een te betalen bedrag volgt, kan de betaling 10 jaar rentedragend worden uitgesteld. Voor een nadere uitleg van deze regeling verwijzen wij naar onze kennisbank: de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR/BOF).

Evaluatie

Naar aanleiding van een aantal uitspraken van rechtbanken en de Hoge Raad (22 november 2013) zou de  bedrijfsopvolgingsregeling worden geëvalueerd. Nu komt Wiebes daar iets concreter op terug. Het zijn nog voornemens, maar als het aan hem ligt, past hij het vrijstellingspercentage (100% en 83%) naar beneden aan of zal worden volstaan met een betalingsregeling. De reden hiervan zou zijn dat in 70% van de gevallen de te betalen erfbelasting – in het geval geen sprake was geweest van een vrijstelling – uit de nalatenschap betaald had kunnen worden.

Dit zou een einde betekenen voor de ruimhartige vrijstelling die familiebedrijven kunnen gebruiken bij de overdracht van de onderneming aan de volgende generatie. Een weg die was ingeslagen om de continuïteit van deze ondernemingen te waarborgen. Wij volgen de plannen van Wiebes op de voet.

Lees hier de brief die Wiebes afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde: toezeggingenbrief-tk-voorjaar-2014-definitief

 

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...