Nogmaals Kamervragen inzake actie SMCO

Onlangs oordeelde het EHRM dat de vrijstellingen bij het erven en schenken van een onderneming (bedrijfsopvolgingsregeling, BOR) niet disproportioneel zijn (zie het bericht: EHRM: BOR niet disproportioneel). In een eerder bericht gaven wij melding van het SMCO die voornemens is een klacht over de BOR bij het EHRM in te dienen (zie: collectieve uitspraak bezwaar schenk- en erfbelasting krijg staartje). Bij het inwilligen van deze klacht zouden belastingplichtigen met terugwerkende kracht erf- en schenkbelasting terug kunnen krijgen.

Over deze actie van SMCO heeft Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) al in februari van dit jaar Kamervragen gesteld (zie: Kamervragen door Mei Li Vos). Na de uitspraak van het EHRM heeft Mei Li Vos op 27 juni 2014 opnieuw vragen aan de Kamer gesteld. Zij vraagt zich af of het nog steeds terecht is dat SMCO door blijft gaan met hun actie, waarin loze verwachtingen worden gewekt. Tot slot vraagt ze aan de Kamer of het ACM ( Autoriteit Consumenten Markt) nog bij deze zaak betrokken wordt.

Al met al zeer nuttige vragen al zeg ik het zelf. Met deze uitspraak in de hand lijkt het SMCO uitgespeeld te zijn.

Lees hier de Kamervragen Mei Li Vos 27 juni 2014.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...