Collectieve uitspraak bezwaar schenk- en erfbelasting krijgt staartje

Op 4 december 2013 deed de Belastingdienst collectief uitspraak op bezwaarschriften in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Zie hiertoe uitspraak collectief bezwaar. Krijgt het verhaal een staartje?

Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) wil namelijk een rechtszaak aanspannen bij het Europees hof van de Rechten van de Mens. Hiermee wil zij de uitspraak van de Hoge Raad van 22 november 2013 nogmaals laten toetsen. In deze uitspraak concludeerde de Hoge Raad dat de bedrijfsopvolgingsregeling, die alleen schenking en vererving van ondernemingsvermogen vrijstelt, niet in strijd is met het Europees recht. Volgens het SMCO is er wel degelijk sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel.

Op maandagavond 17 februari 2014 geeft SRA-bestuurslid Zweekhorst in het tv-programma TROS Radar zijn mening over de collectieve procedure van de SMCO.

Er zijn zelfs Kamervragen door Mei Li Vos  gesteld over de aanpak van SMCO. Wordt vervolgd dus.

Bronbericht.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...