Rekenvoorbeeld besparing bij overlijden

2725 views 0

In dit artikel worden twee rekenvoorbeelden gegeven van de besparing van de erfbelasting die mogelijk is door de bedrijfsopvolgingsregelening (BOR).

Klaas de Vries bezit alle aandelen in De Vries Holding B.V. De Vries Holding B.V. bezit naast de aandelen in VriesPet B.V. een bedrijfspand. Het bedrijfspand wordt verhuurd aan VriesPet B.V. De werkelijke waarde van het bedrijfspand bedraagt €600.000. De waarde van VriesPet B.V. wordt geschat op €3.000.000. De andere 50% van de aandelen in VriesPet B.V. zijn in handen van de persoonlijke holding van Jan Petersen. De structuur ziet er als volgt uit:

Voorbeeld BOR - nieuw

Vraag 1

Stel Klaas de Vries komt te overlijden. Voor welk bedrag kan de bedrijfsopvolgingsregeling worden toegepast, ofwel voor welk bedrag kan een voorwaardelijke vrijstelling worden verkregen?

Uitwerking vraag 1

Tot een totale waarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming van €1.045.611 bedraagt de vrijstelling 100%. Boven dat bedrag bedraagt de vrijstelling 83%.

De vrijstelling kan worden toegepast over de waarde van de objectieve onderneming. In dit geval bedraagt die waarde: €3.000.000 + €600.000 = €3.600.000. Het bedrijfspand dat wordt verhuurd aan VriesPet B.V. mag aan de onderneming worden toegerekend.

Vervolgens bepaal je welk aandeel De Vries heeft in de totale objectieve waarde. De waarde van de aandelen De Vries Holding B.V. bedraagt €2.100.000 (50% van €3.000.000 + €600.000).

De 100%-vrijstelling die mag worden toegepast: €2.100.000/€3.600.000 * €1.045.611 = €609.940.

Boven dit bedrag is 83% van de waarde vrijgesteld:

€2.100.000 -/- €609.940 = €1.490.060. 83% van €1.490.060 = €1.236.750.

De vrijstelling die op de totale verkrijging van €2.100.000 mag worden toegepast bedraagt dus:€ 1.846.690.

Over het resterende bedrag van €253.310 is erfbelasting verschuldigd1.

Vraag 2

Stel dat Jan Petersen komt te overlijden. Hoe hoog bedraagt dan de vrijstelling van de BOR?

Uitwerking vraag 2

Petersen Holding B.V. bezit geen ander ondernemingsvermogen dan de 50% aandelen in VriesPet B.V. Voor hem geldt derhalve een waarde van de objectieve onderneming van €3.000.000.

Vervolgens bepaal je welk aandeel Petersen heeft in de totale objectieve waarde. De waarde van de aandelen Petersen Holding B.V. bedraagt €1.500.000 (50% van €3.000.000).

De 100%-vrijstelling die mag worden toegepast: €1.500.000/€3.000.000 * €1.045.611 = €522.806.

Boven dit bedrag is 83% van de waarde vrijgesteld:

€1.500.000 -/- €522.806 = €977.194. 83% van €977.194 = €811.071

De vrijstelling die op de totale verkrijging van €1.500.000 mag worden toegepast bedraagt dus: €1.333.877.

Over het resterende bedrag van €166.123 is erfbelasting verschuldigd2.

Voetnoten

  1. Voor de verschuldigde erfbelasting kan door de erfgenamen gedurende 10 jaar rentedragend uitstel van betaling worden verkregen.
  2. Voor de verschuldigde erfbelasting kan door de erfgenamen gedurende 10 jaar rentedragend uitstel van betaling worden verkregen.

Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.