Hoge Raad voorkomt strop schatkist

De Hoge Raad is het niet eens met de conclusie van Advocaat Generaal IJzerman (zie: conclusie AG) dat de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in strijd is met het gelijkheidsbeginsel binnen het Europees recht. Dat blijkt uit de langverwachte uitspraak van onze hoogste rechtelijke macht.

Geen discriminatie

De vrijstelling bij overlijden en schenken van ondernemingsvermogen is volgens het oordeel van de Hoge Raad niet discriminatoir ten opzichte van het belasten van privé-vermogen bij schenken en erven. Bij het schenken/erven van een onderneming geldt een vrijstelling van 100% tot een bedrag van ruim € 1.000.000 (en 83% boven dit bedrag). Bij het schenken of erven van een beleggingsportefeuille of woning dient gewoon schenk- of erfbelasting te worden betaald. Dat onderscheid mag dus gewoon.

Deze uitspraak van de Hoge Raad lag niet in de lijn der verwachting. Immers, een AG (IJzerman) concludeerde eind september dat er sprake zou zijn van (gedeeltelijke) strijdigheid met het Europees recht. Het gonsde daarna van de geruchten dan de BOR zou worden versoberd of wel eens zou kunnen worden afgeschaft.

Het begon allemaal bij een uitspraak van rechtbank Breda (13 juli 2012), die als eerste de conclusie trok dat de bedrijfsopvolgingsregeling in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. Op grond van deze uitspraak hebben duizenden belastingplichtigen bezwaar gemaakt tegen hun aanslag erfbelasting en/of schenkbelasting. De Belastingdienst merkte alle bezwaarschriften zelfs aan als ‘massaal bezwaar’. Voor vijf van deze zaken is een proefprocedure gestart, waar nu het verlossende woord is gevallen. Een ander oordeel had wel eens slecht voor de Nederlandse schatkist kunnen uitpakken.

In de wind geslagen

De Hoge Raad slaat de conclusie van de AG in de wind. De wetgever hoeft de wet niet aan te passen en de gunstige bedrijfsopvolgingsregeling blijft gewoon bestaan. Er hoeven dus vlak voor het einde van het jaar geen halsbrekende toeren te worden uitgehaald om nog even snel van de vrijstelling te profiteren. De rust is wedergekeerd.

[alert]Lees de reactie van de staatssecretaris: Staatssecretaris tevreden»[/alert]

Lees de berichtgeving van de Hoge Raad.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...