Bezwaar schenk- en erfbelasting: collectieve uitspraak Belastingdienst

Op 4 december jl. heeft de Belastingdienst collectief uitspraak gedaan op de duizenden bezwaren die door belastingplichtigen en adviseurs waren ingediend. De bezwaren richtte zich tegen de aanslagen schenk- en erfbelasting waarbij een vrijstelling in de Successiewet niet kon worden toegepast bij schenking en vererving van privé-vermogen. Inmiddels weten we dat de Hoge Raad deze zogenaamde discriminatie niet strijdig acht met het Europees recht.

De staatssecretaris heeft in een besluit van 23 oktober 2012, nr. BLKB2012/1665M al deze bezwaren aangewezen als ‘massaal bezwaar’. Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad van 22 november 2013 doet de Belastingdienst collectief uitspraak:

Gelet op dit oordeel doe ik bij deze voor alle als massaal bezwaar aangewezen bezwaarschriften collectief uitspraak op bezwaar.

Ik wijs de bezwaarschriften af en handhaaf de opgelegde aanslagen.

De inspecteur

D.B. van der Werff
Landelijk directeur Belastingdienst/Particulieren, dienstverlening en bezwaar

Met deze collectieve uitspraak is er een einde gekomen aan anderhalf jaar speculeren over het voortbestaan van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Desalniettemin zal het Ministerie van Financiën, wellicht door alle commotie, binnen niet al te lange tijd de bedrijfsopvolgingsregeling evalueren. Ben benieuwd naar de uitkomst!

Lees de collectieve uitspraak op de website van De Staatscourant.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...