Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor landbouwbedrijven aangepast

Voor landbouwbedrijven wordt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR/BOF) per 1 januari 2016 aangepast. Dat is onlangs vastgelegd in een besluit en gepubliceerd in de Staatscourant (16 november 2015). De BOR is opgenomen in de Successiewet en geeft een voorwaardelijke vrijstelling op de waarde van het bedrijf bij erven of schenken. Voor een uitgebreide toelichting van de bedrijfsopvolgingsregeling verwijzen wij naar de kennisbank.

Specifieke zaken rond de BOR zijn op 17 januari 2013 in een besluit van de staatssecretaris van Financiën nader vastgelegd (Besluit 17 januari 2013). Dit besluit wordt geactualiseerd met betrekking tot de waardering van landbouwbedrijven. In het besluit stond de goedkeuring dat bij het verkrijgen via erven of schenken van een landbouwbedrijf op grond van de Discounted Cash Flow methode mocht worden gewaardeerd. Daarbij mocht men echter geen rekening houden met langlopende schulden, zodat de waarde toch fors uit kon vallen.

Middels een rekenmodule op de website van de Belastingdienst kan de ‘goiningconcern-waarde’ van een landbouwbedrijf worden berekend. De goingconcern-waarde is niets anders dan de voortzettingswaarde. Deze waarde is vaak lager dan de hoge intrinsieke waarde die landbouwbedrijven vaak hebben.

In het geactualiseerde Besluit 16 november 2015 BLKB 2015_1346M is nu opgenomen dat rekening mag worden gehouden met de langlopende schulden van het landbouwbedrijf. Dit is ook aangepast in de rekenmodule.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...