Plannen Wiebes stuiten op verzet

De plannen van de staatssecretaris van Financiën om erfgenamen van familiebedrijven zwaarder te belasten, stuiten op hevig verzet bij verschillende ondernemersorganisaties.

Staatssecretaris Wiebes wil de erfgenamen binnen het familiebedrijf zwaarder belasten door de vrijstellingen van de bedrijfsopvolgingsregeling in te perken of zelfs af te schaffen. Daarvoor in de plaats zou een uitstelfaciliteit komen. Hierdoor zouden erfgenamen bij het erven van een onderneming fors meer belasting moeten gaan betalen.

Vlak na bekendmaking van de plannen reageerde Albert Janmaat van LTO Nederland: “Het moet nu echt ophouden met de lastenverzwaringen”. Ook VNO-NCW en MKB Nederland konden hun oren niet geloven.  ‘Het is onbegrijpelijk dat het kabinet hiermee zijn eigen verstandig, jarenlang beleid op het spel zet’, aldus de drie ondernemersorganisaties in een gezamenlijk persbericht.

Argumenten voor hun kritiek:

  • De verschillende regelingen nu juist bedoeld zijn om de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen. Inperken of afschaffen zou de continuïteit juist in gevaar brengen.
  • De belastingschuld bij de erfgenamen zou het familiebedrijf op een ernstig concurrentienadeel zetten.
  • Het onttrekken van liquiditeiten aan de onderneming voor het betalen van een belastingschuld betekent een groeibeperking. Er is immers minder geld voor investeringen, innovatie en werkgelegenheid.
  • Door de belastingschuld wordt het voor familiebedrijven moeilijker om een financiering te krijgen.
  • De lastenverzwaring strookt niet met de woorden van het kabinet, dat het familiebedrijf de ruggengraat van de Nederlandse economie is.

Ook VVD-Tweede Kamerlid Helma Nepperus uitte haar kritiek en zit niet te wachten op het terugschroeven van de vrijstellingen bij erven en schenken.

Kortom een hele waslijst met kritiek die staatssecretaris Wiebes zich heeft aangetrokken. Hij heeft aangegeven de regeling vooralsnog ongemoeid te laten.

Lees hier het gezamenlijk persbericht dat de ondernemersorganisatie hebben uitgebracht: ‘Kabinet brengt positie familiebedrijven in gevaar met zwaardere lasten’

Bronberichten op de websites van: VNO-NCW en LTO Nederland en MKB Nederland.

 

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...