Ontwikkeling vastgoed: een onderneming?

In deze zaak gaat het om een vastgoed-bv. De bv verhuurt vastgoed en doet aan projectontwikkling.

De vraag komt aan de orde of de activiteiten van projectontwikkeling binnen de vastgoed-bv als een onderneming kunnen worden aangemerkt. De Hoge Raad zegt dat de zaak opnieuw moet, door een gebrekkige motivering.

 

In februari 2011 overlijdt de aandeelhouder van een vastgoed bv. In de bv zitten diverse onroerende zaken die door de broer van de overledene zijn ontwikkeld en gebouwd.

Daarnaast bezit de bv drie bedrijfsverzamelgebouwen die in eigen beheer zijn ontwikkeld. Verder zijn in het verleden drie units van bedrijfspanden gekocht van projectonwikkelaars die vervolgens (ook in eigen beheer) zijn ingedeeld en afgebouwd.

De vastgoed bv verhuurt woningen, garages en bedrijfsruimten, voert zelf de administratie, onderhoudt de contacten met aannemers en gemeenten, schakelt mensen in voor onderhoud, reparaties en de beoordeling van onderhoud.

Daarnaast worden partijen ingeschakeld voor de aankoop van grond en gebouwen en realiseren van nieuwe projecten. De mensen binnen de bv werken op grond van nulurencontracten.

Het hof heeft in een eerder stadium geoordeeld dat de verhuuractiviteiten van de bv geen materiële onderneming vormen. Dit op grond van de criteria van de Hoge Raad van boven normaal vermogensbeheer.

Ook de ontwikkelingsactiviteiten vormen volgens het hof geen ondernemingsactiviteiten. Het argument is dat de ontwikkelingsactiviteiten ten opzichte van de verhuuractiviteiten te beperkt zijn qua omvang.

De Hoge Raad maakt korte metten met deze motivering van het hof. De uitspraak kan dus niet in stand blijven en de zaak moet opnieuw behandeld worden door een ander hof! We zijn benieuwd hoe dit verder gaat aflopen, aangezien de projectontwikkeling als zodanig weldegelijk een onderneming kan zijn.

Bron: Hoge Raad 10 maart 2017.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...