Nieuws : ontwikkeling

Bij de beoordeling wel of geen onderneming bij een vastgoed-bv kijkt de Hoge Raad naar de aard en omvang van de arbeid. Met die arbeid moet de bv een meer dan gemiddeld rendement beogen.

Verder lezen

In deze zaak gaat het om een vastgoed-bv. De bv verhuurt vastgoed en doet aan projectontwikkling. De vraag komt aan de orde of de activiteiten van projectontwikkeling binnen de vastgoed-bv als een onderneming kunnen worden aangemerkt. De Hoge Raad zegt dat de zaak opnieuw moet, door een gebrekkige motivering.

Verder lezen

Veel adviesbedrijven besteden aandacht aan het onderwerp bedrijfsopvolging. Dat is grotendeels te wijten aan de ontwikkelingen in de markt. Er zijn namelijk veel ondernemers die, vanwege hun leeftijd, hun bedrijf willen overdragen. Misschien binnen de familie, aan het zittende management of aan een derde. Daar spelen de adviesbedrijven handig op in.

Verder lezen