Kennisgroep standpunt Belastingdienst inkoop aandelen BOR bezitseis

159 views 0

In 2023 is de Belastingdienst standpunten ten aanzien van allerlei verschillende belastingen gaan publiceren op een website. Normaal gesproken moest een WOB verzoek worden ingediend om beleidsstukken onder ogen te komen.

Wij houden voor u de standpunten bij die zijn gepubliceerd over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Wij benadrukken dat het standpunten van de Belastingdienst zijn en geen wetgeving. De praktijk hoeft dit niet klakkeloos aan te nemen. We blijven kritisch en toetsen de standpunten aan jurisprudentie.

Inkoop aandelen en bezitstermijn BOR

Twee broers A en B hebben ieder 45% van de aandelen en neef C 10%. De bv koopt de aandelen van neef C in. Hierdoor stijgt het aandelenbelang in percentages voor de broers van 45% naar 50%

De Belastingdienst is van mening dat er sprake is van een relatieve aanwas van 45% naar 50% voor iedere broer en neemt het standpunt in dat voor deze 5% een nieuwe bezitstermijn gaat lopen van 5 jaar.

Dit standpunt kan mijns inziens geen standhouden omdat 1. de onderneming feitelijk niet wijzigt en 2. de waarde van de aandelen belangen voor de broers wijzigt niet en 3. De broers hebben en houden een aanmerkelijk belang in de bv, die een onderneming drijft. Hiermee wordt voldaan aan de wettekst uit artikel 35d Successiewet 1956.

Kortom hier lijken mij de regels voor de bezitstermijn niet voor bedoeld. Daarnaast haalt de BD een passage uit de parlementaire geschiedenis aan die slaat op anti misbruik, en daar is hier in het geheel geen sprake van.

Het blijft een standpunt van de Belastingdienst, maar naar mijn idee kan hier bezwaar tegen worden aangetekend als dit zich voordoet.


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.