Kennisgroep standpunt Belastingdienst familievrijstelling OVB

169 views 0

In 2023 is de Belastingdienst standpunten ten aanzien van allerlei verschillende belastingen gaan publiceren op een website. Normaal gesproken moest een WOB verzoek worden ingediend om beleidsstukken onder ogen te komen.

Wij houden voor u de standpunten bij die zijn gepubliceerd over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Wij benadrukken dat het standpunten van de Belastingdienst zijn en geen wetgeving. De praktijk hoeft dit niet klakkeloos aan te nemen. We blijven kritisch en toetsen de standpunten aan jurisprudentie.

Familievrijstelling overdrachtsbelasting (OVB)

Moeder heeft alle aandelen in een onroerende zaak rechtspersoon of lichaam (OZR). Zij schenkt de aandelen aan haar dochter. De OZR heeft belangen in A, B, C en D. Ieder van de deelnemingen drijft een materiële onderneming. De OZR zelf niet.

Bij een inkomstenbelasting onderneming (eenmanszaak, vof en CV) met vastgoed kennen we in de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet BRV) een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting als de verkrijgers het aan de onderneming dienstbare vastgoed en de onderneming voortzet (al dan niet in fasen).

In de casus verkrijgt de dochter alle aandelen D, waarvan de onderneming wordt voortgezet. Op dat vastgoed is alleen de overdrachtsbelasting vrijstelling van toepassing. Er wordt hierbij verwezen naar HR 30 november 2018. Hier concludeerde de HR en al eerder het hof dat de volledige zeggenschap in de onderneming van de ouder op het kind moet overgaan.

 


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.