Bedrijfsoverdracht, vergrijzing en recessie

193 views 0

Het Windesheim heeft in samenwerking met o.a. Ilse Matser een onderzoek verricht naar de invloed van de vergrijzing en een recessie op de bedrijfsoverdrachten in Nederland. Daarbij is tevens ingegaan op enkele specifieke aspecten van bedrijfsoverdrachten van familiebedrijven.

Belangrijke conclusies van het onderzoek zijn:

  • de economische crisis heeft een remmend effect gehad op het aantal bedrijfsoverdrachten in het mkb
  • in 2003 zijn er gemiddeld 13.000 mkb-bedrijven overgedragen in de voorgaande vijf jaar.
  • in 2013 waren dat er circa 10.000.
  • afname aantal bedrijfsoverdrachten met name in het kleinbedrijf. Dit wordt veroorzaakt door uitstelgedrag en het moeilijker rond krijgen van de financiering.
  • de bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf nam niet af.
  • de toenemende vergrijzing heeft niet geleid tot meer bedrijfsoverdrachten.

Het volledige onderzoek is hier in te zien: BEDRIJFSOVERDRACHT RAPPORT WINDESHEIM FEB 2014.


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.