Van onschatbare waarde(n)

301 views 0

Het Erasmus Centre For Family Business (ECFB) heeft in samenwerking met de Rabobank en BDO Accountants internationaal bij vijftien grote familiebedrijven onderzoek gedaan naar het proces van waardenoverdracht. De opvallendste uitkomsten.

 • Familiewaarden zijn een belangrijke factor bij het presteren van familiebedrijven. Intern versterkenze de identiteit, en daarmee de betrokkenheid en loyaliteit van werknemers. Extern dragen ze bij aan het sociaal kapitaal bij klanten, leveranciers en de gemeenschap.
 • Tegelijkertijd zijn waarden erg kwetsbaar en aan erosie onderhevig. Daarom is het belangrijk de waardenoverdracht met zorg te behandelen.
 • Er zijn twee typen waardenoverdracht, die samenhangen met de leeftijdsfase van het bedrijf:
  een directe overdracht tussen de oudere generatie en haar directe opvolgers, en een latere overdracht waarbij de waarden.
 • Veel familiebedrijven ontlenen hun waarden aan een dominant familielid uit een voorgaande generatie dat een duidelijke stempel op het bedrijf heeft gedrukt, een ‘prototype’.
 • Overdragen volgens het eerste type gebeurt op verschillende manieren: het ophalen van herinneringen aan het ‘prototype’; het expliciet maken van kenmerkende gebruiken en idealen in de familie; de jongere generatie laten ervaren hoe de familiewaarden uiting krijgen, en het vastleggen van de waarden in een document.
 • Aanpassen en herijken van waarden – het tweede type overdracht – gebeurt ook op verschillende manieren. Nieuwe generaties herinterpreteren uitspraken en gedrag van het prototype; eerder vastgelegde waarden worden
  opnieuw onder de loep genomen, en meerdere generaties voeren samen een zingevende
  dialoog.
 • Belangrijk bij het vaststellen, herijken en overdragen van bedrijfswaarden is dat de familie kijkt naar feitelijk gedrag en naar de keuzes die door de jaren heen gemaakt zijn: die vormen een weerslag van de onderliggende waarden.

Hier het hele onderzoek en de resultaten: Van onschatbare waarde.


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.