Fiscale eindejaarstips voor familiebedrijven

Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nu heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet.

Schenken

Ieder jaar kunt u ruim € 5.000 belastingvrij aan uw kinderen schenken. Overweegt u een grotere schenking aan uw kinderen te doen dan kan een schenking voor de eigen woning uitkomst bieden. Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 (met mogelijke verlenging tot 1 januari 2015) kunt u onder voorwaarden aan uw kind tot € 100.000 belastingvrij schenken. De schenking moet worden gedaan in het kader van de aankoop of verbouwing van de eigen woning, het aflossen van de hypotheek of het afkopen van de erfpacht. Voor deze schenking dient u vóór 1 maart 2014 aangifte te doen.

Voorts is er nog bij schenking de eenmalig verhoogde vrijstelling aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar (€ 24.144). Als u schenkt voor een dure studie kan de vrijstelling oplopen tot € 50.300 (in 2013).

Willekeurige afschrijvingen en energie-aftrek

Als uw onderneming in 2013 geïnvesteerd heeft of gaat investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, dan is er een nieuwe tijdelijke (crisis) regeling. Investeringen in bedrijfsmiddelen die in de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 zijn gedaan, kunnen zogenaamd willekeurig worden afgeschreven. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan er in 2013 direct 50% worden afgeschreven. Een voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik moet zijn genomen.

Als u in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeert, kan het aantrekkelijk zijn om dat nog in 2013 te doen. Vanaf 1 januari 2014 gaat namelijk het minimuminvesteringsbedrag omhoog naar € 2.500 per investering. Dit geldt zowel voor de energie-investeringsaftrek (EIA) als de milieu-investeringsaftrek (MIA). Kijk voor meer informatie over deze tegemoetkomingen op Agentschap.nl.

Terugkerende tips zijn investeringen naar voren halen, vanwege de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2013 of juist de vervanging van bedrijfsmiddelen uitstellen, vanwege de 5-jaarstermijn van de desinvesteringsbijtelling.

Verliesverrekening

Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 geldt een tijdelijke maatregel dat gekozen kan worden om de termijn van de achterwaartse verliesverrekening te verlengen van één jaar naar drie jaar. Dit betekent dat verliezen uit 2011 met winsten uit 2008 kunnen worden verrekend. Het gevolg is wel dat de voorwaartse verliesverrekening wordt verkort naar zes jaar (in plaats van negen jaar). Dit geldt natuurlijk alleen nog maar als de aanslagen over deze jaren nog niet zijn opgelegd.

Normaliter geldt dat u verliezen negen jaar voorwaarts kunt verrekenen. Deze regel bestaat nog niet zo lang. In 2012 dreigden voor het eerst verliezen van vóór 2002 te verdampen. Om verliesverdamping in 2013 te voorkomen kunt u tijdig maatregelen nemen.

BOX 2 belasting

Het aanmerkelijk belangtarief wordt in 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22% (het is nog een wetsvoorstel). Was u voornemens om in 2013 of over het jaar 2013 een dividenduitkering uit uw B.V. te doen, is het verstandig daarmee tot 2014 te wachten. Om het 22% tarief te krijgen mag het dividend niet hoger zijn dan € 250.000 (€ 500.000 voor gehuwden). Dit verlaagde tarief geldt ook over de verkoopwinst van aandelen. De verkoop over het jaar heen tillen kan dus voordelig zijn. Houd er rekening mee dat bij de dividenduitkering aan de balanstest wordt voldaan. Een dividenduitkering mag er niet toe leiden dat de B.V. haar verplichtingen niet meer kan voldoen (nieuwe regels Flex B.V.).

Dividend in plaats van een bonus

Was 2013 voor u een goed jaar en wilt u uzelf een bonus of een tantième toekennen dan kan over het algemeen een dividenduitkering aantrekkelijker zijn. Valt u in de hoogste schijf dan wordt een bonus derhalve belast tegen 52%. Een dividenduitkering echter tegen 40% (en maximaal tegen 43,75%, afhankelijk van de winst van uw B.V.). Dividend is derhalve goedkoper. Wacht u met dividend tot 2014 dan is zelfs sprake van een tarief van 37,6%. (of 41,5%).

De auto

Voor zeer zuinige auto’s bestaat er een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) en een lage of nihil bijtelling. De vrijstelling mrb geldt in 2014 alleen nog maar voor zeer zuinige auto’s (CO2 uitstoot van minder dan 50 gr/km).

De aanschaf van een zeer zuinige auto in 2013 kan aantrekkelijk zijn. U betaalt dan minder bpm en u behoudt de lagere bijtelling voor de duur voor 60 maanden. Voor zeer zuinige auto’s (zowel elektrisch als hybride) blijft de bijtelling 0%. Voor nieuwe gevallen in 2014 gaat de bijtelling voor elektrische auto’s (geen CO2 uitstoot) naar 4% (over de cataloguswaarde) en voor hybride auto’s naar 7%. Naast de lagere bpm, mrb en bijtelling zijn er ook nog extra aftrekmogelijkheden op de aanschaf (EIA en MIA).

In 2014 heeft u nog maar een beperkte vrijstelling op de mrb voor uw oldtimer. De vrijstelling geldt alleen nog voor oldtimers die 40 jaar of ouder zijn. Voor oldtimers die op 1 januari 2014 tussen de 26 jaar en 40 jaar oud zijn, is een overgangsregeling van toepassing.

Rente Belastingdienst

De belastingrente (vroeger: heffingsrente) voor de vennootschapsbelasting gaat vanaf 1 april 2014 naar minimaal 8%. Dat is een flinke stijging (nu 3%). De belastingrente voor de inkomstenbelasting gaat naar minimaal 4%. Moet u of uw B.V. nog belasting over 2013 betalen, dan is het verstandig dit snel af te wikkelen. Effectief wordt de belastingrente al berekend vanaf 18 februari 2014.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...