De discussie rond de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De verschillende reacties op de uitspraken van rechtbanken en Hoge Raad en de gedachten van promovendi over de bedrijfsopvolgingsregeling nemen vormen van een controverse aan. Onlangs las ik in een artikel dat de stroom van duizenden bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting een Zwarte Pieten actie was. Het bezwaar: discriminatie tussen de belastingheffing over privé vermogen en ondernemingsvermogen bij schenken en erven.

Het hoge woord is eruit: de bedrijfsopvolgingsregeling is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het is dus toegestaan om een vrijstelling te geven bij vererving en schenking van ondernemingsvermogen. Zo blijkt maar weer dat de Nederlandse wetgever een ruime beoordelingsvrijheid heeft ten aanzien van de internationale normen.

Hoe je het wendt of keert de huidige fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolging kenmerken zich niet door eenvoud. Zoek je weg maar eens als gewone burger in deze wirwar van regels. De fiscale adviseurs varen er natuurlijk wel bij.

Belastingheffing bij bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer kan de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Enige faciliteit van de kant van de overheid is dan wel op zijn plaats. En dat zou ook prima een uitstelfaciliteit kunnen zijn. Twee promovendi van de Erasmus Universiteit en Tilburg University hebben onlangs hierover een aanbeveling gedaan. Maar laten we bij de totstandkoming van de wet ook de eenvoud in acht blijven nemen. Wat is er mis met begrijpelijke en eenvoudige wetgeving voor burgers? Niets toch?

We gaan het met eigen ogen zien en horen: de bedrijfsopvolgingsregeling wordt over niet al te lange tijd door het Ministerie van Financiën geëvalueerd. Misschien gaat het van ‘Zwarte Pieten’ wel naar: ‘Ik ben toch zeker Sinterklaas niet!’

Zie voor de ‘Zwarte Pieten actie’ het artikel op Fambizz.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...

Leave A Comment

*
*