Verwachte uitspraak Hoge Raad bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Update 22 november: lees de definitieve uitspraak van de Hoge Raad »

Zeer binnenkort wordt de uitspraak van de Hoge Raad verwacht inzake de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is mogelijk (deels) strijdig met Europees recht en wordt misschien wel volgend jaar door de wetgever versoberd of afgeschaft. Onderneem dit jaar nog actie en bespaar flink wat erfbelasting!

In een advies aan de Hoge Raad heeft AG IJzerman geconcludeerd dat de bedrijfsopvolgingsregeling deels in strijd is met het gelijkheidsbeginsel in het Europees Recht. De strijdigheid met het Europees Recht is aan de orde voorzover de vrijstelling meer bedraagt dan 75%.

Dit zou betekenen dat niet-ondernemingsvermogen voor maximaal 25% moet worden vrijgesteld. Dus als er een woning wordt geërfd dan is 25% van de waarde van de woning vrijgesteld voor de erfbelasting. Dit zou betekenen dat er over de laatste jaren een hoop erfbelasting aan belastingplichtigen moet worden terugbetaald, want een strop voor de schatkist betekent.

Het is zeer denkbaar dat de wetgever hierop in 2014 gaat reageren en de regeling gaat versoberen. Snelle actie in 2013 kan ervoor zorgen dat de huidige gunstige voorwaarden nog kunnen worden toegepast. Neem contact op met François van der Hoff en vraag wat er mogelijk is in uw situatie.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...