Onderzoek aantal bedrijfsoverdrachten

Naar aanleiding van een motie in november 2013 geeft het kabinet nu invulling aan het verzoek onderzoek te doen naar de meest recente cijfers over bedrijfsoverdracht. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Panteia onderzoek verricht naar het aantal bedrijfsoverdrachten en -overnames (zowel binnen als buiten de familie).

Daarbij is ook aandacht geschonken aan het familiebedrijf. Hier een aantal onderzoeksresultaten:

 • tussen 2006 en 2013 waren er tussen de 7.400 en 8.200 overdrachten per jaar.
 • bij deze overdrachten gaat het eigendom voor 100% over naar de andere ondernemer.
 • dat in 2012 45% van bedrijfsoverdrachten binnen de familie plaatsvond. In 2007 was dit nog 37%.
 • dat in 2014 een toename wordt verwacht van de overdrachten binnen het (klein)familiebedrijf.
 • het aantal bedrijfsbeëindigingen is jaarlijks gemiddeld 124.000. Dit zijn deels mislukte overnames.
 • alleen rendabele en economisch levensvatbare bedrijven worden overgedragen of overgenomen.
 • voor kleinbedrijf en voor oudere ondernemers is bedrijfsoverdracht moeilijker.
 • rol overheid zeer belangrijk voor het kleinbedrijf.
 • in periode 2008 tot 2014 is circa € 955 miljoen verstrekt aan borgstellingskrediet (BMKB).
 • de Groeifacilitiet voor risicokapitaal heeft in de periode 2007 tot september 2014 ruim € 35 miljoen aan financiering voor overnames mogelijk gemaakt.
 • de Garantie Ondernemingsfinanciering was goed voor € 218 miljoen.
 • Bij Qredits zijn er in de periode 2012 tot september 2014 163 aanvragen gedaan i.h.k.v. een bedrijfsovername (5,5% van alle goedgekeurde aanvragen).

Bron: EZ kamerbrief aard en omvang van bedrijfsoverdracht  26 september 2014.

In de bijlage bij deze brief van het Ministerie van Economische zaken treft u het onderzoek van Panteia aan. Het Bedrijfsoverdracht-rapport aug2014 – bedrijfsoverdrachten-een-overschat-probleem kunt u hier downloaden.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...