Financiering voor agrarische bedrijven

Bedrijfsopvolging in de agrarische sector

Ook de jonge agrariërs hebben te maken met de afgenomen bereidheid van banken om hen aan een financiering te helpen. In de markt gonst het van de verhalen dat boeren halsbrekende toeren moeten uithalen om de bedrijfsopvolging gefinancierd te krijgen.

De agrarische sector staat er om bekend vernieuwend, innovatief en volop in ontwikkeling te zijn. Als banken geen bereidheid tonen, stagneert de ontwikkeling in de sector. Daarom wordt er op dit moment serieus gekeken om een nieuwe bank voor de agrarische sector op te zetten. Een nieuwe bank zou niet het verleden van andere banken met zich meetorsen en dus met een schone lei kunnen beginnen. Met redelijke rentetarieven tot gevolg.

Volgens een econoom van Wageningen UR, die positief tegenover het idee staat, is er ook een belangrijk nadeel. Een nieuwe bank heeft ook te maken met de nieuwe, stringentere regelgeving, wat weer een verhogende werking heeft op de rente.

Bij de bedrijfsopvolging heeft de bank te maken met de wisseling van de wacht, wat een bepaald risico met zich meebrengt. Na de bedrijfsoverdracht wil de opvolger vaak ook nog eens gaan investeren. Deze risico’s zijn voor banken blijkbaar lastig in te schatten, waardoor er een risico-opslag in de rentetarieven zit. Dit maakt financieren weer lastiger.

Een alternatief voor een nieuwe bank is een kredietunie: een coöperatie waarbij leden elkaar kunnen helpen met een financiering en daarnaast kennis uitwisselen over de branche waarin ze opereren. In Nederland staat deze ontwikkeling als alternatief voor de bank nog in de kinderschoenen.

Het is bekend dat de agrarische sector de meeste familiebedrijven kent van alle sectoren. Een hele belangrijke speler in de Nederlandse economie. Niet ieder familiebedrijf verkeert in de luxe positie om alles uit eigen middelen te financieren. Om tegemoet te komen aan de agrarische sector, haar innoverende aard en de wil om te investeren, juich ik het idee voor een nieuwe bank alleen maar toe. Ik ben benieuwd naar het vervolg.

Lees het uitgebreide artikel over kredietunies op de website Boerenbusiness.

 

 

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...