De moeilijkheden van een bedrijfswaardering bij bedrijfsopvolging

De waardering van het familiebedrijf vormt een belangrijk obstakel bij de overdracht van de onderneming. Vooral de waardering van de opgebouwde goodwill blijkt bij veel bedrijven voor problemen te zorgen. Uit onderzoek van KPMG onder Nederlandse familiebedrijven blijkt dat bijna de helft van de bedrijven de waardering van de onderneming als het belangrijkste obstakel ziet bij een mogelijke overdracht.

Bijna 80% vindt dat vooral de waardering van de goodwill die betaald moet worden een belemmering vormt. Een meerderheid van de bedrijven blijkt de opvolging bij voorkeur binnen de familie te zoeken. Vooral de voortzetting van de familienaam speelt hierbij een belangrijke rol. Bijna 40% van de ondernemingen geeft aan dat opvolging binnen de familie in het algemeen zorgt voor continuïteitsproblemen. Van de obstakels bij opvolging binnen de familiesfeer, geeft ruim de helft van de ondernemingen aan dat een goede opvolger binnen de familie mogelijk niet te vinden is.

Lees de uitkomsten van het onderzoek op de website van KPMG.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...