AG: Bedrijfsopvolgingsregeling deels in strijd met gelijkheidsbeginsel

Onlangs heeft Advocaat-Generaal IJzerman geconcludeerd dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet gedeeltelijk in strijd is met het Europese gelijkheidsbeginsel. De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat 100% van de waarde van het ondernemingsvermogen (tot € 1.028.132) is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting en 83% van de waarde daarboven.

Dit geldt zogezegd alleen voor ondernemingsvermogen. Als privé-vermogen vererft of geschonken wordt, is er niet een dusdanige vrijstelling. Dit zou, volgens de AG, discriminatie op grond van het gelijkheidsbeginsel zijn. Rechtbank Breda is ook al een keer tot deze conclusie gekomen.

Als de Hoge Raad het advies van de AG volgt, zijn de gevolgen mogelijk tweeledig. De wetgever gaat de bedrijfsopvolgingsregeling naar aanleiding van dit arrest (in 2014) mogelijk versoberen. Als u reeds de bedrijfsopvolging in gang heeft gezet, is het verstandig dit in 2013 af te wikkelen. Daarnaast zou het kunnen betekenen dat veel mensen erf- dan wel schenkbelasting kunnen terugvorderen. Dat zou een grote strop voor de schatkist betekenen. De Hoge Raad heeft het laatste woord. Afwachten dus.

Lees het volledige bericht op de website van Accouncynieuws.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...