Vrijstelling overdrachtsbelasting (BOF) bij schenken vastgoed-bv aan kind

In ons artikel uit 2016 (Familie-bv vrijgesteld van overdrachtsbelasting) deden wij melding van het feit dat bij het schenken van aandelen in een vastgoed-bv de vrijstelling overdrachtsbelasting van artikel 15 (1) onderdeel b van toepassing is.

In de casus schenkt moeder 100% van de aandelen in een vastgoed-bv aan haar zoon. De vastgoed-bv verhuurt 40 studentenwoning en een viertal winkelpanden en drie garageboxen. Bij de schenking werd de vastgoed-bv aangemerkt als een onroerendgoed-lichaam (artikel 4 WBR OG-lichaam).

In navolging van Rechtbank Noord-Nederland 12 juli 2016 zegt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de BOF (bedrijfsopvolgingsfaciliteit) overdrachtsbelasting ook van toepassing is bij het schenken en verkrijgen van aandelen in een OG-lichaam. Namelijk, de wetsfictie van artikel 4 en artikel 10 WBR is bedoeld om te voorkomen dat door het tussenschuiven van een bv de heffing van overdrachsbelasting wordt ontweken. Volgens het hof moet aan twee voorwaarden zijn voldaan:

  • de bv waarover het gaat moet een materiële onderneming drijven, en
  • de volledige zeggenschap gaat van de ouder over op het kind.

Lees hier de volledige uitspraak en bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 augustus 2017 OVB bij schenken aandelen

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...