Schenk- en erfbelasting bij bedrijfsopvolging

Stel, iemand erft of krijgt een onderneming geschonken en wil deze onderneming voortzetten. Dan kan het verschuldigde successie- of schenkingsrecht het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Om dit te voorkomen gelden bij bedrijfsopvolging onder voorwaarden speciale regelingen voor de betaling van successie- of schenkingsrecht.

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit houdt in dat de voortzetter van de onderneming onder voorwaarden een vermindering of uitstel van betaling kan krijgen van het successie- of schenkingsrecht, voor zover dat kan worden toegerekend aan de waarde van het verkregen ondernemingsvermogen. Dat is ook mogelijk als hij slechts een deel van de onderneming verkrijgt dat als zelfstandige onderneming wordt voortgezet. Of als hij aandelen verkrijgt die bij de erflater of schenker een aanmerkelijk belang vormden.

Een folder over bedrijfsopvolging van de Belastingdienst kunt u hier downloaden: Belastingdienst

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...