Plan van aanpak bedrijfsopvolging door Minister Kamp

Op 11 september jl. heeft Minister Kamp een ‘plan van aanpak bedrijfsopvolging’ gestuurd naar de Tweede Kamer. Het plan is gestuurd naar aanleiding van diverse moties vanuit de Tweede Kamer en voortbordurend op een quickscan van Het Center of Entrepreneurship van Nyenrode Business Universiteit.

De quickscan is uitgevoerd naar de problematiek omtrent bedrijfsopvolging. Hier zijn een drietal bevindingen ten aanzien van voorlichting, bewustwording, kennis over bedrijfsopvolging en de fiscaliteit uit voort gekomen:

  • Meer aandacht voor het overdrachtspakket. Denk bijvoorbeeld aan het voorlichtingspakket van de Kamer van Koophandel. Met name ouderen moeten hierop geattendeerd worden.
  • Meer aandacht voor onderzoek naar bedrijfsopvolging. Er blijkt een kennishiaat. Veel studies zijn niet openbaar en methodologisch matig van aard.
  • Prioritering van fiscale knelpunten voor familiebedrijven.

Verder worden er in de brief van Kamp een aantal interessante statistieken gemeld. Er staat onder meer in dat er in de periode van 2009-2011 jaarlijks ongeveer 23.000 bedrijfsoverdrachten plaatsvonden binnen en buiten het familiebedrijf. De gemiddelde duur van een bedrijfsoverdracht is 4,3 jaar. Tevens vermeldt de brief dat door demografische ontwikkelingen, met name vergrijzing, het aantal bedrijfsopvolgingen de laatste jaren is toegenomen. Daarnaast wordt gezegd dat 100.000 ondernemers ouder is dan 55 jaar en ongeveer 70.000 ondernemers is de 60 reeds gepasseerd (onder wie ruim 41.000 ondernemers in familiebedrijven). Het merendeel (95%) wil een opvolger binnen de familie. Uiteindelijk vindt maar 60% van de bedrijfsopvolgingen binnen de familie plaats. De belangrijkste barrière blijkt de emotionele barrière.

De laatste maanden heb ik mij hier zelf ook over gebogen en ik word bevestigd door deze brief van Minister Kamp. Veel bedrijfsopvolgingen mislukken door miscommunicatie, te weinig informatie en het niet tijdig zoeken naar de juiste opvolger. Bedrijfsopvolging.nu geeft de ondernemer van het familiebedrijf, maar ook de kleine accountantskantoren, meer informatie over het proces van de bedrijfsopvolging en meer helderheid in mogelijke fiscale constructies. Laten we de handen ineen slaan en de ondernemer op weg helpen!

Download de volledige brief hier: Plan van aanpak bedrijfsopvolging.

 

 

 

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...