Pensioenrisico’s bij bedrijfsoverdracht

Een van de financiële risico’s bij pensioenen wordt veroorzaakt door de vele wijzigingen in de pensioenwetgeving die u, als werkgever, de laatste jaren heeft moeten doormaken.

Zo zijn er wijzigingen geweest die de pensioenregeling minder goed hebben gemaakt. De vraag hierbij is of u uw werknemers wel voldoende hebt geïnformeerd over de financiële gevolgen van de wijziging van de pensioenregeling.

Besef van pensioen

Stel nu dat een werknemer na vele jaren met pensioen gaat en zich dan realiseert dat zijn pensioenregeling veel minder goed is, dan hij aanvankelijk dacht? Hij bedenkt zich dat hij niet goed heeft begrepen wat die wijzigingen betekenden voor zijn pensioenuitkering. Hij bekijkt nog eens zijn oude pensioendossier en realiseert zich wat er echt is gebeurd. Dit kan al jaren geleden zijn en mogelijk bent u niet eens zijn laatste werkgever.

Hij besluit zijn oude werkgever te bellen en die kan geen bevredigend antwoord geven op zijn vragen. Vervolgens belt hij zijn rechtsbijstandsverzekering. En die weet er wel raad mee. De werkgever wordt aansprakelijk gesteld voor de financiële schade die de werknemer heeft opgelopen. De rechter stelt de ex-werknemer in het gelijk. Dit soort schadevergoedingen lopen in de duizenden euro’s.

Bedrijfsovername

Stel nu dat uw zoon uw bedrijf heeft overgenomen, dan is uw zoon aansprakelijk voor de financiële schade die de ex-werknemer heeft geleden onder uw werkgeverschap.

Bij overdracht van een onderneming moeten alle financiële risico’s in beeld worden gebracht worden. Veel aandacht voor pensioenrisico’s is er in het verleden niet geweest. Nu bij veel werknemers het pensioen lijkt tegen te vallen, zien wij de argwaan bij werknemers sterk toenemen. Het aantal rechtszaken van teleurgestelde werknemers neemt al toe. Het is daarom belangrijk dat ondernemers deze risico’s in kaart te brengen. Zeker als u bedenkt dat niet u, maar uw kind de rekening hiervoor gepresenteerd krijgt in de toekomst.

Wat is hier nu aan te doen? In pensioenjargon zeggen wij dan: Wij raden u aan een “pensioen audit” te laten doen. In zo’n pensioenaudit bekijken we dan het verloop van de pensioenregeling door de jaren heen. We onderzoeken hoe u als werkgever de verschillende wijzigingen hebt doorgevoerd, wie u dit heeft geadviseerd en of uw personeel voldoende geïnformeerd is geweest. Op grond hiervan kunnen we dan bepalen welke financiële risico’s nog latent bij uw onderneming aanwezig zijn. En mogelijk kunnen we nog actie nemen om de risico’s te beperken, waardoor de bedrijfsopvolging, wat het pensioen betreft, geen onverwachte bijeffecten levert.

Avatar foto

Tim van Dasselaar levert pensioen juridische kennis in het kader van bedrijfsopvolging en bedrijfsovernames. Accountants en advocaten laten dit pensioenspecialisme graag aan ons over. Pension Legal Services levert specialistische pensioen knowhow hiervoor. Door een creatieve heldere kijk op pensioenzaken hebben wij al veel teleurstellingen kunnen voorkomen. Van Dasselaar Pensioen & Financiële planning