BTW bij een bedrijfsoverdracht

15993 views 0

Het overdragen van een onderneming (schenken onderneming of verkopen onderneming) binnen de familie kan gevolgen hebben voor de btw.

Het gaat dan om een overdracht van de activa en passiva van een onderneming. Wanneer de transactie van activa en passiva wordt aangemerkt als een algemeenheid van goederen, dan is artikel 37d Wet OB 1968 van toepassing en dan heeft dit geen gevolgen voor de btw.

Algemeenheid van goederen

Bij overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen, al dan niet tegen vergoeding of in de vorm van een inbreng in een vennootschap, wordt geacht dat geen leveringen of diensten plaatsvinden en treedt, tenzij bij ministeriële regeling anders is bepaald, degene op wie de goederen overgaan in de plaats van de overdrager. – artikel 37d Wet OB 1968

De definitie bestaat uit verschillende elementen:

 • Overgang van een gehele – of gedeelte van een algemeenheid van goederen.
 • De overnemer treedt in de voetsporen van de overdrager.
 • De overgang is geen levering of dienst.

Een algemeenheid van goederen moet bestaan uit een zodanig samenstel van leveringen en diensten, dat daarmee de onderneming kan worden voortgezet. Het gedeelte dat achterblijft hoeft verder geen functie te vervullen. Met hetgeen is overgenomen, moet uiteindelijk een economische activiteit kunnen worden uitgeoefend. Daarbovenop moet de overnemer ook de intentie hebben om de onderneming te gaan drijven. Er is verder niet bepaald hoe lang de onderneming moet worden voortgezet.

Als geen sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen dan worden alle transacties afzonderlijk bekeken. Dan is de levering of dienst belast of wellicht vrijgesteld, afhankelijk van de omstandigheden.

Er is veel rechtspraak over dit onderwerp gepubliceerd. Bij de overname van de volgende zaken kan men spreken van een algemeenheid:

 • Handelsvoorraad
 • Inventaris
 • Goodwill
 • Debiteuren
 • Klantenbestand
 • Licenties, andere rechten
 • Bedrijfspand
 • Personeel
 • Vervoermiddelen

Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.