Hulp overheid: Borgstelling mkb-kredieten

Den Haag – Net zoals ieder ander jaar bevat de miljoenennota ook nu weer financiële voor- en nadelen voor het MKB. Fambizz belicht de kredietverlening.

In de miljoenennota voor 2014 kwam onder meer naar voren dat er eenmalig een bedrag van 125 miljoen euro vrij wordt gemaakt om de toegang tot financiering voor bedrijven te vergroten. Zo kan de ondernemer blijven investeren in nieuwe activiteiten. Van deze 125 miljoen euro wordt er 30 miljoen euro beschikbaar gesteld door middel van microkrediet via Qredits.

BMKB

De Borgstelling MKB-kredieten is bedoeld voor bedrijven die te weinig zekerheden kunnen bieden aan een bank. De overheid staat via deze manier borg voor het deel van de lening waar het bedrijf geen onderpand voor heeft. De bank kan voor dit deel dus terugvallen op de overheid. Verder komt in de miljoenennota naar voren dat de voorwaarden voor de BMKB tot eind 2014 worden verruimd, om zo de kredietverlening aan het MKB te stimuleren. Mocht een familiebedrijf goede plannen hebben, maar over te weinig vermogen beschikken, dan is het nu dus ook voor hen makkelijker om krediet te krijgen.

Lees het volledige artikel op de website van Fambizz.