Grootte vastgoedportefeuille geeft geen doorslag voor BOR

Erfgenaam krijgt certificatie van aandelen in een bedrijf met een vastgoedportefeuille. Het was een groot vastgoedbedrijf met personeel in dienst, die zich bezighield met projectontwikkeling en verhuur van panden. Deze omstandigheden waren echter niet voldoende om de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling) op de erfenis toe te passen.

In deze zaak accepteerde de fiscus de projectontwikkeling en daarmee verband houdende vermogensbestanddelen als ondernemingsvermogen voor de BOR. De verhuuractiviteiten werden door zowel de belastinginspecteur als de rechtbank als beleggingsactiviteit aangemerkt. De erfgenaam kon niet bewijzen dat de met activiteiten meer rendement werd behaald dan bij normaal vermogensbeheer. Ook niet door emails en agenda’s van het ‘key-personeel’ te tonen.

Uit het bewijsmateriaal bleek overigens dat deze onderbouwde activiteiten betrekking hadden op de projectontwikkeling en niet op de verhuuractiviteiten.

Daarnaast had het vastgoedbedrijf geen rendementsdoelstelling vastgelegd. Op grond hiervan oordeelde de rechter dat

In dit soort zaken ligt de bewijslast bij de belastingplichtige, die beroept zich immers op de regeling. De belastingplichtige had aannemelijk moeten maken onmiskenbaar het doel te hebben het behalen van een rendement dat het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaat.

Op dat laatste bewijsmiddel gaat het vaker mis in de rechtspraak. Het stellen van een rendementdoel op zich kan de zaak verstevigen. In de rechtspraak wordt een rendement 10-20% gezien als boven gemiddeld. Een relatief grootte vastgoedportefeuille deed uiteindelijk niet ter zake.

Weer een interessante uitspraak van een rechter over vastgoed-bv’s en de BOR. Hier ging het echt spaak op het rendement en was op onjuiste gronden voor de verhuuractiviteiten een onderneming gesteld. In de praktijk is het heel ingewikkeld om ondernemerschap aan te tonen bij alleen verhuur. Bij projectontwikkeling is dat veel makkelijker.

Lees hier de volledige uitspraak: Rechtbank Noord-Holland 26 juni 2018

 

 

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...