Gering belang van 1% in onderneming voldoende voor BOR

In deze zaak oordeelt Hof Arnhem-Leewarden dat er een beroep kan worden gedaan op de doorschuifregeling van het aanmerkelijk belang (hierna: ab) ook al is er sprake van een gerechtigdheid van slechts 1%.

Vader en zoon hebben ieder een belang in de landbouwmaatschap. Naast deze twee natuurlijke personen heeft de bv van vader ook nog een belang in de maatschap. Vader treedt op een gegeven moment uit de maatschap en verkoopt tevens zijn aandelen in de bv aan zijn zoon. De koopsom wordt direct door vader kwijtgescholden en er wordt een beroep gedaan op de doorschuifregeling van het ab (4.17c Wet IB 2001).

De bv van vader houdt slechts een belang van 1% in de maatschap. Aangezien de maatschap transparant is voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, is de bv gerechtigd tot de winst van de maatschap. Het is niet van belang dat deze gerechtigdheid zeer gering is. De consolidatie van de gerechtigdheid in de maatschap bij de bv zorgt ervoor dat de bv een materiele onderneming drijft.

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...